Hledat English (United States)  Italiano (Italia) Deutsch (Deutschland)  Español (España) Čeština (Česká Republika)
5. března 2021 ..:: Home ::.. Zaregistrovat se  Přihlásit se

Pannelli fonoassorbenti e fonoisolanti Acustico® se zavazuje chránit Vaše soukromí a vyvíjet technologie, které vám umožní nejlepší a nejbezpečnější online provoz. Toto prohlášení o ochraně soukromí je platné pro web Pannelli fonoassorbenti e fonoisolanti Acustico® a určuje, jaká osobní data jsou shromažďována a jak je s nimi nakládáno. Užíváním webu Pannelli fonoassorbenti e fonoisolanti Acustico® souhlasíte s postupy popsanými v tomto prohlášení.

Shromažďování osobních dat

Pannelli fonoassorbenti e fonoisolanti Acustico® shromažďuje osobní data, která mohou být použita k vaší identifikaci, jako je vaše e-mailová adresa, jméno, adresa domů nebo do zaměstnání a telefon. Pannelli fonoassorbenti e fonoisolanti Acustico® také shromažďuje anonymní demografické informace, které nejsou jedinečné, jako vaše PSČ, věk, pohlaví, preference, zájmy a záliby.

Také se zde na Pannelli fonoassorbenti e fonoisolanti Acustico® automaticky shromažďují informace o hardware a software vašeho počítače. Tyto informace mohou zahrnovat: IP adresu, typ browseru, doménová jména, časy přístupů a adresy referujících webů. Tyto informace jsou Pannelli fonoassorbenti e fonoisolanti Acustico® využívány pro poskytování služeb, k udržování jejich kvality a k vytváření obecných statistik o využívání webu Pannelli fonoassorbenti e fonoisolanti Acustico® .

Prosím, mějte na paměti, že pokud přímo prozradíte vaše osobní data na veřejných fórech webu Pannelli fonoassorbenti e fonoisolanti Acustico® , mohou být využívána a shromažďována ostatními uživateli. Poznámka: Pannelli fonoassorbenti e fonoisolanti Acustico® nezkoumá obsah žádné z vašich privátních online komunikací.

Pannelli fonoassorbenti e fonoisolanti Acustico® doporučuje přečíst prohlášení o ochraně osobních údajů webů, na něž chcete umístit odkazy na Pannelli fonoassorbenti e fonoisolanti Acustico® . To slouží k tomu, abyste porozuměli, jak tyto weby shromažďují a používají vaše osobní data a s kým je sdílí. Pannelli fonoassorbenti e fonoisolanti Acustico® nezodpovídá za zásady ochrany osobních údajů nebo další obsah mimo Pannelli fonoassorbenti e fonoisolanti Acustico® a rodinu webů Pannelli fonoassorbenti e fonoisolanti Acustico® .

Použití osobních informací

Pannelli fonoassorbenti e fonoisolanti Acustico® shromažďuje a používá vaše osobní informace k provozu webu Pannelli fonoassorbenti e fonoisolanti Acustico® a k poskytování služeb, o které jste požádali. Pannelli fonoassorbenti e fonoisolanti Acustico® také používá vaše identifikační údaje k zasílání informací o produktech nebo službách dostupných z Pannelli fonoassorbenti e fonoisolanti Acustico® a jeho přidružených částí. Pannelli fonoassorbenti e fonoisolanti Acustico® vás také může kontaktovat v rámci výzkumů Vašich názorů na aktuálně poskytované služby a potenciálních nabídek služeb dalších. Pannelli fonoassorbenti e fonoisolanti Acustico® neposkytuje, neprodává ani nepronajímá zákaznická data třetím stranám. Pannelli fonoassorbenti e fonoisolanti Acustico® Vás může čas od času kontaktovat v zastoupení externích obchodních partnerů v souvislosti s jednotlivými nabídkami, které by Vás mohly zajímat. V těchto případech však nejsou Vaše jedinečné osobní údaje (e-mail, jméno, adresa, telefonní číslo) poskytovány třetím stranám. Navíc Pannelli fonoassorbenti e fonoisolanti Acustico® může sdílet data s důvěryhodnými partnery, což nám pomáhá provádět statistické analýzy, posílat vám e-maily nebo dopisy, poskytovat zákaznickou podporu nebo zajišťovat dodávky. Všechny tyto třetí strany mají zakázáno používat vaše osobní data k jiným účelům, než poskytnutí objednaných služeb Pannelli fonoassorbenti e fonoisolanti Acustico® a musí zachovat důvěrnost vašich informací.

Pannelli fonoassorbenti e fonoisolanti Acustico® nevyužívá nebo neprozrazuje citlivé osobní informace jako je rasa, náboženství nebo politická orientace bez vašeho explicitního souhlasu.

Pannelli fonoassorbenti e fonoisolanti Acustico® udržuje informace o stránkách, které uživatelé navštíví v rámci portálu Pannelli fonoassorbenti e fonoisolanti Acustico® za účelem zjištění, jaké služby Pannelli fonoassorbenti e fonoisolanti Acustico® jsou nejoblíbenější. Tato data jsou využívána k doručování personalizovaného obsahu a inzerce návštěvníkům Pannelli fonoassorbenti e fonoisolanti Acustico® , jejichž chování naznačuje, že se zajímají o určitou oblast.

Web Pannelli fonoassorbenti e fonoisolanti Acustico® prozradí Vaše osobní informace bez předchozího upozornění pouze v případě, že je o to požádán institucí, která k tomu má zákonné oprávnění anebo v dobré víře, že je tato akce nezbytná k: (a) podřízení se právním normám nebo vyhovění legálnosti postupů sloužící Pannelli fonoassorbenti e fonoisolanti Acustico® nebo stránkám; (b) ochraně a obraně práv a majetku Pannelli fonoassorbenti e fonoisolanti Acustico® a (c) v naléhavých případech k zabezpečení osobní bezpečnosti uživatelů Pannelli fonoassorbenti e fonoisolanti Acustico® nebo veřejnosti.

Použití cookies

Web Pannelli fonoassorbenti e fonoisolanti Acustico® používá "cookies" za účelem personalizace. Cookie je malý textový soubor uložený na vašem harddisku webovým serverem prostřednictvím browseru. Cookies nemohou být využity ke spouštění programů nebo doručování virů na cílové počítače. Cookies jsou unikátně spojeny s vámi a mohou být přečteny pouze serverem z domény, z níž server příslušný cookie na váš disk uložil.

Hlavním účelem cookies je zajištění vašeho pohodlí a ušetření vašeho času. Účelem je oznámit webovému serveru, že jste se vrátili na specifickou stránku. Např. pokud si přizpůsobíte stránky Pannelli fonoassorbenti e fonoisolanti Acustico® nebo se zde registrujete k odběru služeb, cookie pomůže u portálu inicializovat tato specifická nastavení při Vaší příští návštěvě. To zjednodušuje proces zaznamenávání vašich osobních informací jako je adresa plátce, adresa doručení atd. Pokud se tedy vrátíte na stejný portál, informace, které jste před tím poskytli, jsou vyvolány, takže můžete jednoduše využívat vlastnosti Pannelli fonoassorbenti e fonoisolanti Acustico® , které jste si dříve uživatelsky nastavili.

Máte možnost cookies povolit nebo zakázat. Většina webových browserů automaticky cookies akceptuje, ale většinou je možné změnit nastavení prohlížeče tak, aby cookies odmítal, pokud si to přejete. V případě, že cookies zakážete, můžete mít potíže s plným využitím interaktivních služeb Pannelli fonoassorbenti e fonoisolanti Acustico® nebo jiných stránek.

Bezpečnost vašich osobních informací

Pannelli fonoassorbenti e fonoisolanti Acustico® zabezpečuje vaše osobní informace proti neautorizovanému přístupu nebo vyzrazení. Pannelli fonoassorbenti e fonoisolanti Acustico® uchovává vaše osobní identifikační údaje na počítačovém serveru v bezpečném, kontrolovaném prostředí chráněném proti neautorizovanému přístupu, použití nebo vyzrazení. Pokud jsou osobní údaje (jako číslo kreditní karty) přenášeny na webové stránky, je přenos zabezpečen šifrováním jako je Secure Socket Layer (SSL) protokol.

Změny v tomto ustanovení

Pannelli fonoassorbenti e fonoisolanti Acustico® vítá vaše komentáře týkající se tohoto prohlášení o soukromí. Pokud si myslíte, že se Pannelli fonoassorbenti e fonoisolanti Acustico® nedrží tohoto prohlášení, prosím kontaktujte Pannelli fonoassorbenti e fonoisolanti Acustico® na adrese admin@127.0.0.1. Použijeme komerčně přijatelné řešení zajišťující okamžité zjištění a nápravu problému.


Copyright (c)   Podmínky používání  Prohlášení o soukromí
DotNetNuke® is copyright 2002-2021 by DotNetNuke Corporation